Huvudfotings logotyp
Huvudfotings logotyp: en huvudfoting

I pandemitider

Under de påfrestningar som Corona har inneburit så har vi alla ställt om våra arbetssätt. För mig har detta inneburit att arbetet i grupp har minskat betydligt. Brainwalks utomhus har dock kunnat genomföras och vi hoppas på ännu mer av det framöver – det är alltid en mycket givande arbetsform men passar ännu bättre när det är lämpligt att träffas utomhus.

ORGANISATIONSKONSULT

I mina uppdrag arbetar jag med utvecklingsprocesser, både vad gäller skapandet av nya strukturer och av interna processer för att få genomslag i organisationens alla delar.

Samtal

Enkilda samtal

Jag märker också av ett allt större behov av enskilda samtal. Det kan gälla enskild chefsuteckling eller samtal med medarbetare. Dessa kan göras under promenad, om vi befinner oss nära varandra rent geografiskt, men det går också utmärkt via digitala plattformar eller via telefon.

Punktlista

Moderator

Jag har jobbat med många olika typer av konferenser och lett många slags samtal inför publik, alltifrån personliga samtal med P3 Guld-vinnare till panelsamtal med kyrkliga ledare, styrelseproffs och politiker.

Tanke för sommaren

Är folk snälla mot varandra på din arbetsplats? Är det ovanligt med öppna meningsskiljaktigheter och kritisk återkoppling? Är ”snällhet” en värderad egenskap som genomsyrar mycket av företagskulturen?

Det kan vara bra på många sätt, men det finns också ett antal fallgropar; inte bara ineffektivitet eller brist på ansvar. I värsta fall döljer snällheten till och med elakheter.

Jag ser det då och då, särskilt i idéburna organisationer. Det sammanfattas väl i detta Instagram-inlägg från Harvard Business Review, som stöder sig på forskning (läs gärna mer här).

Hur är det hos dig?

Behöver dina chefer hjälp att uprätthålla ett gott arbetsklimat? Där stimulans och resultat föder varandra, samtidigt som risken för stora eller små gifthärdar minimeras? Det är en balansgång som kan vara svår ibland. För nya perspektiv, riktning, stöd och rättesnören – tveka inte att kontakta Huvudfoting.

Sagt om Malin

Under vår helt digitala konferens ”Gestaltad livsmiljö från nationell politik till lokal praktik” visade Malin återigen vilken stabil moderator hon är. Med en professionell ansats och samtidigt avspänd attityd tog hon flera hundra deltagare genom det späckade programmet och samtidigt fick hon föredragshållarna att känna sig trygga och sedda. Malin gav konferensen ett ansikte med sitt stora engagemang och nyfikenhet för ämnet.

Ida Svanberg
kulturstrateg, Fyrbodals kommunalförbund januari 2021

Tack för senast. Det var ett positivt och bra möte. Det kändes nästan lite overkligt, men vi har en positiv atmosfär i teamet och vi har mycket energi. Och det känns tryggt att ha dig med i processen.

Med energi och skärpa ledde Malin Oest två konferenser vid Advokatfirman Lindahls Göteborgskontor under hösten 2013 på tema företagskultur och framgångsfaktorer. Malin har djup kunskap inom sitt område, en hög inkänningsförmåga och ett stort engagemang. Det i kombination med en stark personlighet och hennes Brainwalkmetod resulterade i två lyckade konferenser med öppen atmosfär, framåtriktade samtal och effektiv kommunikation. Jag kan varmt rekommendera Malin som konsult och kursledare.

Pelle Frisack

Managing Partner, Advokatfirman Lindahls Göteborg

Tack Malin! Du har varit ett otroligt stöd detta år, hade inte klarat mig eller oss igenom detta utan dig.

Gott nytt år! Och tack för att du gjort 2020 lite varmare och rimligare för mig.

Jag uppskattar ditt sätt att bemöta olika personer med det just dom behöver och hur du formulerar det som alla känner i ord som klargör. Du är väldigt bra på att se.

Tack för ditt arbete. Vi har känt oss sedda i en mycket svår situation.

Genom att arbeta en dag med Huvudfoting fick vi helt nya dimensioner på vårt interna utvecklingsarbete. Metoden passade oss perfekt, några av vinsterna var att alla kom till tals, nya tankar kläcktes och vi hade dessutom en riktigt trevlig dag! Malins sätt att knyta ihop och sammanfatta gav dessutom arbetet en bra struktur och bidrog till att vi kan se tillbaka på dagen som en viktig dag i vårt långsiktiga strategiska utvecklingsarbete.

Johan Lundbladh

VD, Tillt

Uppdragsgivare: Fyrbodals kommunalförbund, Göteborgs stiftskansli, Stendahls reklambyrå, Kungsbacka Kulturskola, Musikcentrum Riks, Närhälsan Västra Götalandsregionen, CampusPharma, Vinngroup, Lindahl advokatkontor, Ericsson Microwave Systems, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Församlingar i Svenska kyrkan, Sensus studieförbund, Göteborgs Kulturförvaltning, Kultur i Väst, Musik i Syd, Västsvenska Handelskammaren

Foton på Malin: övre Carolin Freiholz – Omelettfoto, undre: Anders Nicander