Värdegrund

En slingrande skogsstig om våren

Vad Huvudfoting tror på

Huvudfotings arbete utgår från en syn på medarbetaren som innebär att

  • människor vill vara delaktiga och ta ansvar.
  • människor är och har så mycket mer än det som de vanligtvis får lov att visa.
  • människor vill tycka om och vara stolta över sin arbetsplats.
  • en god verksamhet med utveckling kan bara skapas om människorna som arbetar där mår bra och trivs.

Huvudfoting och brainwalking erbjuder verktyg för att detta ska kunna genomsyra även din organisation.

SparaSpara