Brainwalk

Strukturerade samtal, två och två, under en vägledd vandring

Trampa fram nya tankar

Du har säkert suttit där. I konferensrummet, kollegorna runtomkring, halvvägs in i mötet. Allt står stilla. Alla har intagit samma roller som de alltid gör, sagt samma saker som de alltid gör, och du – som kanske leder mötet – får lust att antingen smita ifrån eller hitta ett sätt att skaka om hela gruppen.

Huvudfoting har ett koncept, en metod som kan göra att alla i arbetsgruppen blir delaktiga och gruppen blir levande och kreativ igen. Här är det inte fråga om traditionell teambuilding, utan om att faktiskt arbeta med er riktiga verksamhet – fast under nya vitaliserande former.

Jag kallar det för brainwalk.

När det krävs nya vägar

Har ni ett område som ni behöver forma nya idéer kring? Har ni kanske ett problem, en surdeg som har legat och jäst länge? Eller vill ni föra in ett nytt område i er organisation eller arbetsgrupp? Eller kanske det är svårt att få alla delaktiga i processer på jobbet? Är det alltid samma människor som pratar och samma som sitter tysta?

Med Huvudfotings metod väcks dynamiken och de inspirerande  samtalen till liv igen. Jag leder gruppen igenom en dag där kroppens rörelse får igång varje individ, samspelet mellan individer och gruppen i sin helhet.

Det finns många sätt att göra en konfererande dag utomhus, men hemligheten med brainwalking är att den strukturerade vandringen och de förberedda frågeställningarna.

Huvudfoting som facilitator

Inför och under en Brainwalk agerar Huvudfoting inte som en traditionell konsult, som serverar lösningar på problem. Här är jag i stället facilitator, det vill säga inriktade på att hjälpa er att skapa en så god process som möjligt, med så hög kvalitet som möjligt. Huvudfoting hjälper er att ringa in och verkligen nå de frågeområden som ni vill ha genomarbetade. Huvudfoting tar ansvar för att leda er rätt – både på stigarna och i tankarna.

Intervallsamtal

Vi går två och två, byter samtalspartners efter en given tid. Fokus för samtalen är bestämda i förväg och alla kommer att få prata med alla. Under vandringens gång gör vi pauser där Huvudfoting fångar upp och sammanställer det som är av värde för fortsatta diskussioner under dagen, eller i organisationen framöver. Under pauserna får vi fika och annat trevligt som gör dagen till något extra och annorlunda.

Det är enkelt… Huvudfoting håller i hela dagen, men du som arbetsledare är med och bestämmer innehållet. Vi arrangerar mat och lägger upp alla strukturer. Under dagen är du en i arbetsgruppen utan särskilt ansvar.

Ni får en både rolig och givande dag där alla blir påminda om sin egen betydelse för gruppens arbete. Den gemensamma upplevelsen gör dessutom att ideerna blir ihågkomna och hålls levande länge i organisationen. Det är helt enkelt en dag för dig som verkligen och ärligen vill åstadkomma det som så många pratar om – delaktighet, engagemang och delat ansvar mellan organisationens medarbetare.

Fördelar med Huvudfotings metod

  • Det är demokratiskt – alla får lika möjligheter att prata.
  • Nya kontakter skapas – genom att samtala två och två får vi prata med kollegor som vi kanske annars inte pratar så mycket med.
  • Det är jämlikt – genom att gå sida vid sida bryter vi mot det vanliga kroppspråket som kan hämma samtalet.
  • Alla bidrar – genom samtal två och två så blir alla en aktiv del i gruppen.
  • Vi kommer ihåg – en gemensam positiv upplevelse gör att ideerna blir ihågkomna och hålls levande i organisationen.
  • Tankarna når högre – genom samtal utomhus blir vi automatiskt mer kreativa och öppna. Naturen, himlen, solen gör att det mesta känns möjligt.
  • Det får lov att bli tyst. Att sitta tysta är bara pinsamt, men att gå tysta bredvid varandra kan vara vilsamt.
  • Vi mår bättre – genom att ta tillvara på dagsljuset fylls våra energireserver på. Genom att röra på oss sätts kroppen och hjärnan igång och vaknar ur sin dvala.
  • Ledaren befrias från ledarrollen under dagen och kan vara en i gruppen utan särskilt ansvar.