Malin Oest som konferencier/moderator

Som moderator

Jag har jobbat med många olika typer av konferenser och lett många slags samtal inför publik, alltifrån personliga samtal med P3 Guld-vinnare till panelsamtal med kyrkliga ledare, styrelseproffs och politiker. Som moderator/konferencier tycker jag att ett personligt tilltal och engagemang i ämnet är särskilt viktigt.

Moderator-uppdrag

  • Filmfestivalen Höstrullen – Arrangör: Klangfärg
  • Handelsvara Människa – gränsen för min och din kropp. Arr: Reningsborg, Göteborgs Räddningsmission, Bilda
  • Hållbart liv i Stenungsund. Arrangör: Stenungsunds kommun, Hållbar kemi 2030, Svenska kyrkan m fl
  • Utbildningsdag kring våld i nära relationer. Arrangör: Kvinno- och tjejjouren ADA
  • Presidiekonferens – Svenska kyrkan nu och i framtiden. Arrangör: Svenska kyrkan i Skara stift, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
  • Göteborgs kulturkalas – Sommarunderhållningens säsongsavslutning. Arrangör: Göteborgs Kulturförvaltning
  • Ett jämställt musikliv? – Paneldebatt kring jämställdhet i musiklivet. Arrangör: Musik i Syd
  • Döden på 140 tecken – Vetenskapsfestivalen Göteborg