Malin Oest leder en grupp under en brainwalk

Facilitator i organisationsutveckling

I mina uppdrag arbetar jag med utvecklingsprocesser, både vad gäller skapandet av nya strukturer och av interna processer för att få genomslag i organisationens alla delar.

Det kan innebära

  • Processledning för ledningsgrupper vid större organisationsförändringar
  • Regelbunden handledning för chefer, enskilt och i grupp.
  • Facilititering för att underlätta fungerande kommunikation i arbetsgrupper
  • Utbildningar i effektiv mötesteknik

Jag har utarbetat en metod, Brainwalk, där vi under vandring utomhus löser upp idéproppar och snabbkopplar nya kommunikationsvägar.

Exempel på uppdragsgivare, organisationsutveckling

Göteborgs stiftskansli, Stendahls reklambyrå, Kungsbacka Kulturskola, Musikcentrum Riks, Närhälsan, CampusPharma, Vinngroup, Lindahl advokatkontor,Ericsson Microwave Systems, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Församlingar i Svenska kyrkan, Sensus studieförbund