Malin Oest, Huvudfoting

Om Huvudfoting

Jag som driver Huvudfoting heter Malin Oest. Under mina drygt tio år som ledare i en kreativ tjänsteorganisation har jag varit på ett och annat möte. Massor av sammanträden, konferenser och idéspåningar har jag hållit i själv – många lyckade, några mindre bra. Jag har också som deltagare genomlidit oinspirerande inspirationsdagar och kick-offer som bara givit träsmak. Det har fått mig att fundera på vad som skapar lyckade möten, och hur man får bort hindren för sann delaktighet.

Varv på varv

Ibland, när vi bokstavligt och bildligt behövde nytt syre, drog en kollega ut mig på promenadmöten i centrala Göteborg. Runt, runt, varv på varv i Trädgårdsföreningen i Göteborg. Efteråt har jag ofta tänkt på hur givande dessa promenader var. Nya tankar väcktes. Saker som vi annars inte brukade, vågade prata om, kom fram när vi gick där sida vid sida.

Medarbetaren är mer än sitt visitkort

Andra väsentliga erfarenheter kommer från arbetet med att utveckla arbetsgruppen, min kanske roligaste uppgift som ledare. Att skapa bra mötesformer med en tydlig, genomtänkt dramaturgi men med öppenhet för gruppens dynamik har varit och är alltjämt inspirerande. Drivkraften i ledarskapet är för mig att låta alla medarbetare vara hela människor även på jobbet, och på så sätt får organisationen del av medarbetarnas hela kompetenser – inte bara i den roll som de råkar vara anställda för. Människor är så mycket mer än man kan luras att tro.

Engagerade möten

För att åstadkomma detta krävs kommunikation, dialog och återkoppling. Men alltför ofta så finns ingen tid till att reflektera; allas kraft går åt till löpande arbete och till att hålla näsan över vattenytan. Genom att arbeta med nya former för möten så är jag övertygad om att vi får organisationer där medarbetarna känner sig sedda, behövda och engagerade i att skapa ett än mer meningsfullt arbete.

Därför har jag startat Huvudfoting.