Medicinska fakta

Låter det vettigt, det du har läst eller hört om Huvudfotings brainwalk? Det är inte så konstigt, för det finns många medicinska förklaringar till varför hjärnan stimuleras när vi rör oss.

Blodfetter, triglycerider, insulinkänslighet, blodsockernivåer – det är mycket i kroppen som påverkas av en enkel promenad. De långsiktiga effekterna för hälsan känner de flesta till. Många har också läst om de relativt nya forskningsrön som visar på tydliga samband mellan regelbundna promenader och kroppens förmåga att bromsa hjärnans sjukdomar.

Omedelbara effekter

Men även under och omedelbart efter promenaden händer det positiva saker i kroppen, i hjärnan och i det sociala samspelet med andra. Även ganska måttlig fysisk aktivitet påverkar kemiska ämnen som styr vällust, tankeförmåga, sinnestämning och minne.

Även sociala och psykologiska mekanismer underlättar det goda samtalet under brainwalking: att vandra sida vid sida innebär att ögonkontakten minskar och bara sker frivilligt och ”uppsökande”. Det gör att många har lättare att slappna av. Man hämmas mindre av den självmedvetenhet och sårbarhet som man kan uppleva i var sin stol, vända mot varandra.