Resultat

Skor vid skogssjö

När man vill vidareutveckla en organisation är den allra största utmaningen att utforska och utveckla medarbetarnas dolda kompetens. Framgång beror på förmågan att frigöra den dolda kapaciteten. För att få alla medarbetare att använda, utveckla och dela sin kunskap måste man tänka i nya banor och använda nya verktyg. Huvudfotings vandrande konferensdag – Brainwalk – är ett sådant verktyg.

Samma människor, nya medarbetare

När dagen är slut så kommer ni att ha två saker med er: en hel rad med nya idéer, nya infallsvinklar och större samsyn kring verksamheten. Och en ny grupp – en grupp där alla har pratat med varandra på ett nytt sätt, och där individerna har sett varandra – på nya sätt.  Och en sådan grupp skapar möjlighet för utveckling.

SparaSpara