När behoven möts

Moderator: Attraktiva kommuner

Se hela seminariedagen, med Malin Oest som moderator. Panelsamtal om gestaltad livsmiljö, idéer om rikare lekmiljöer och barnvänlig stadsplanering och Minecraft som verktyg för medborgardialog. Från en intensiv dag i mitten av november 2023.