Moderator på Gestaltad livsmiljö

Bakgrund med mjuka former i blått, beige och rosa

Moderator på Gestaltad livsmiljö

Logotyper: Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes, Statens konstråd.  Rubrik: Gestaltad livsmiljö, 6 oktober 2022

Du kan uppleva Malin Oest som moderator i en återutsändning av seminariet Gestaltad livsmiljö som ägde rum på ArkDes, Skeppsholmen den 6 oktober. Konferensen arrangerades av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd.