Värdegrund

Värdegrund

En slingrande skogsstig om våren

Vad Huvudfoting tror på

Huvudfotings arbete utgår från en syn på medarbetaren som innebär att

  • människor vill vara delaktiga och ta ansvar.
  • människor är och har så mycket mer än det som de vanligtvis får lov att visa.
  • människor vill tycka om och vara stolta över sin arbetsplats.
  • en god verksamhet med utveckling kan bara skapas om människorna som arbetar där mår bra och trivs.

Huvudfoting och brainwalking erbjuder verktyg för att detta ska kunna genomsyra även din organisation.