Kommunikation i förändringsprocesser

Kommunikation i förändringsprocesser

I tider av förändring är det avgörande att den interna kommunikationen fungerar väl och att alla medarbetare i organisationen känner stor delaktighet, engagemang och ansvar för det framtida arbetet.

Malin Oest, som driver Huvudfoting, har betydande erfarenhet av intern och extern kommunikation vid organisationsförändringar och strukturomvandlingar. Som ledningens konsult kan Malin fungera som stöd i hela processen, från chefsstöd till strategiskt tänkande kring interna kommunikationsprocesser.

Metoder och verktyg anpassas till den specifika situationen och organisationen. Det är en levande process där konsultens expertis och ”nya ögon” kombineras med medarbetarnas kunskap kring den egna organisationens verklighet.