Föreläsningar/workshops

Föreläsningar/workshops

I mötet med uppdragsgivare och genom mina år som chef så har jag samlat på mig erfarenheter och exempel som jag tror kan vara intressant för många ledare och medarbetare. Dessa har jag samlat ihop i en föreläsning kallad:

Vill du gå långt – gå tillsammans

En föreläsning för modiga chefer och för andra som vill göra ett bra jobb

Om du vill jobba i en effektiv organisation med högt engagemang och stor delaktighet och är trött på tomma ord som ”transparens” och ”högt i tak” – då är min föreläsning något som kan passar dig.

Denna föreläsning har en grundform om cirka 1 timme. men kan med fördel anpassas efter ert sammanhang. Den kan t ex ingå i en halv- eller heldag där övriga delar är processarbete inom ämnet. Där kan jag fungera som facilitator för att skapa givande samtal kring just er organisation.

Företagsanpassade föreläsningar

Jag har de senaste åren också hållit ett antal företagsanpassade föreläsningar och utbildningsdagar.

Några exempel
  • Inspirationsföreläsning kring organisation och ledarskap
  • De kunde ju ha frågat oss – en föreläsning om delaktighet och kommunikation
  • Storytelling – vad skulle det kunna vara för oss?
  • Att leda utan att vara chef

Exempel på uppdragsgivare:

Svenska kyrkan, Sensus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jag hjälper också andra talare, vana eller ovana, med presentationsteknik och framtagande av korta och kärnfulla presentationer i olika företagssammanhang.