Storytelling

Storytelling

Berättandet är ett av människans viktigaste sätt att överföra kunskap, att värna sammanhållning och förstärka värderingar. Det gällde förr vid lägerelden och det gäller nu, över kaffekoppar och i sociala medier.

En bra historia sprider sig själv

När omvärlden är turbulent är det extra viktigt att man skapar en gemensam bild av sin verksamhet. Huvudfotings övertygelse är att denna bild måste komma från organisationens medarbetare för att bli ärlig, hållbar och genomarbetad.

En kärnfull historia säger mer om din verksamhet än tusen diagram och årsberättelser – och sprids mycket lättare. Huvudfoting hjälper dig med det som kallas corporate storytelling.

Vaska fram de goda berättelserna

När man vill förstärka upplevelsen av en organisation eller ett varumärke med hjälp av berättelser, kan man inte bara hitta på eller ”hotta upp” varumärkeslöftet eller årsredovisningen. De bästa, sanna berättelserna, och det finns vanligen många, är ofta helt okända för företagsledning och marknadsavdelning. Här krävs det en metod för att vaska fram och levandegöra.

Genom workshops med organisationens hela personalgrupp skapas en gemensam bild av vad organisationen eller arbetsgruppen egentligen står för och som sedan kan kommuniceras till omvärlden.